Toekomstgericht onderwijs: ondernemend en formatief leren


 

Onze school richt zich op ondernemend en formatief leren, een veilige en uitdagende leeromgeving en een toekomstgericht aanbod op de 21e eeuw. Daartoe bieden we een passend aanbod, dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs.

Eigenaarschap is een voorwaarde voor het creëren van een hoge betrokkenheid. Een leerling wordt gemotiveerd als lessen betekenisvol zijn en het betrokken wordt in het formuleren van de eigen doelen. De leerling zal dan beter in staat zijn om te reflecteren op het eigen leerproces. Om dit vorm te geven werken we onderwijsgesprekken over wat nodig is om het doel te behalen. De leerkuil wordt ingezet bij het onderwijsgesprek.

De kinderen worden professioneel benaderd. De leerkrachten gaan na of de instructie is begrepen en de daar bijhorende doelen gehaald. Het onderwijs is op de achterkant gericht: feedback en reflectie op het leerproces en onderwijsgesprekken over wat nodig is om het doel te behalen.

Eigenaarschap in de praktijk
Leerlingen op het Rastholt werken, na een korte instructie, zelfstandig aan de dagtaak. Daarnaast staan er weektaken en keuzetaken gepland. De leerkracht ondersteunt en coacht waar het nodig is en stemt de instructies af op het niveau van de leerling.
 
Formatief leren
Formatief leren richt zich op alle activiteiten die leerlingen en leerkrachten uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen. Formatief leren past bij het ondernemend leren en is gericht om betekenisvol te leren. Middels feedback van de leerkracht en van de medeleerling willen we onze leerlingen zicht geven op het eigen leerproces. Denk, durf en doe staat hierin centraal. Het onderwijsaanbod wordt betekenisvol, omdat de leerlingen actief worden betrokken bij het leren en zich eigenaar voelen van het eigen proces. Hierin is ruimte voor eigen inbreng een belangrijk aspect.