LeerlingenraadDe leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. Elke leerling van groep 4, 5, 6, 7 en 8 kan zich kandidaat stellen. De leerlingenraad wordt zo samengesteld dat uit elke groep één leerling in de leerlingenraad is vertegenwoordigd. Je zit in principe vanaf groep 4 t/m groep 8 in de leerlingenraad. Ieder jaar worden in groep 4 de verkiezingen georganiseerd. 

De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast brengt de school (directie, leerkrachten) agendapunten in.

De leerlingenraad moet actief aan de slag om de onderwerpen die de andere leerlingen belangrijk vinden, te inventariseren.
De leerlingenraad moet ook bij de school navragen, welke onderwerpen bij het gezamenlijk overleg van leerlingenraad en school aan de orde komen.

In het schooljaar 2023/2024 zitten de volgende leerlingen in de leerlingenraad: 

* Milano Beugelink (groep 4)
* Lou Scholing (groep 5)
* Joris Kaal (groep 6)
* Ferine Annen (groep 7)
* Ella Brondijk (groep 8)

Waarom een leerlingenraad?

De organisatie Toekomstvisie Onderwerpen waarover de leerlingenraad zich kan buigen: