Ouderraad


Binnen het Rastholt is een ouderraad actief. Gedurende het schooljaar verzorgt de ouderraad diverse activiteiten voor de kinderen. Zij doet dit in samenwerking met het team. Voorbeelden van ouderraadactiviteiten zijn: het organiseren van feesten (Sint, Kerst, Pasen) en het verzorgen van activiteiten zoals de Kijkavond, de Avondvierdaagse en de Sponsorloop. Tevens organiseert de ouderraad jaarlijks een zakelijke ouderavond. Al deze activiteiten kunnen worden bekostigd dankzij de vrijwillige ouderbijdrage en opbrengsten vanuit verschillende acties. 

Op dit moment zijn de volgende ouders vertegenwoordigd in de Ouderraad:

Meer informatie

Neem voor informatie of vragen contact op met de OR via een van de boven genoemde ouders of leerkrachten op uw school. U kunt ook een vergadering van de OR bijwonen, deze zijn namelijk openbaar. De data waarop wordt vergaderd worden vermeld in de nieuwsbrief van de school.