Gezonde school


Obs Het Rastholt heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat Het Rastholt zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Het Rastholt is trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Het Rastholt voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. 

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en Sport. Hiervoor worden de volgende activiteiten extra ingezet:Naast de extra activiteiten werken we met een geschoolde gymdocent en groepsleerkrachten met een gymbevoegdheid.

Het team van obs Het Rastholt is trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Het themacertificaat Bewegen en Sport is tot 2025 geldig! Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.