Spelerwijs en Prokino


Kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal in eigen vertrouwde omgeving

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal De Buitelbam bevindt zich in de wijk De Weide is gehuisvest in OBS 't Rastholt. De leidsters hebben een vaste groep. De leidster wordt geassisteerd door een tweede leidster of vrijwilligster. Spelerwijs wil kinderen in de leeftijd van ± 2,5 tot 4 jaar de gelegenheid bieden om in een voor hen veilige en vertrouwde omgeving te spelen, zich te ontwikkelen en leeftijdsgenootjes te ontmoeten onder begeleiding van een deskundige leidster.

Buitenschoolse opvang

Na schooltijd bestaat de mogelijkheid om kinderen onder te brengen bij de BSO (Buiten Schoolse Opvang.) Onze school werkt samen met Prokino. De kinderen worden na schooltijd opgevangen door geschoolde leidsters. De kinderen die gebruik maken van de BSO, kunnen in een vertrouwde omgeving blijven. De BSO is op loopafstand van onze school!