VisieDe visie van het Rastholt: Wat willen we bereiken?

Op het Rastholt willen we de leerlingen goed voorbereiden op de samenleving. We sluiten aan bij de huidige trends en leren ze vaardigheden gericht op de 21e eeuw. Dat leren kan alleen wanneer de leerling echt wordt gezien en in een fijne, veilige omgeving zijn eigen onderwijskracht mag ontwikkelen. Een actieve leerhouding ontwikkelen en het kind zich bewust laten worden van zijn leerstijl is de basis van ons onderwijs. We werken daarbij vanuit het principe (en tevens ons motto) 'Denk Durf Doe':
 
Denk Ik bedenk eerst hoe ik het kan aanpakken.
Durf Ik durf een keus te maken wat betreft leerstrategie, werkwijze, tijd, etc.
Doe              Ik maak mijn werk en vraag om feedback en reflectie.

Onze school vindt een sterke basis voor taal- en rekenonderwijs belangrijk en daarbij ligt de focus op ondernemend en formatief leren. Deze aanpak en focus past bij onze visie. We gaan er van uit dat het kind moet 'leren leren' en daarbij is de begeleiding door een professional van essentiële waarde.

Onze visie op lesgeven
Wij werken op het Rastholt met een professioneel lerend onderwijsteam om de kinderen optimale toekomstkansen te geven. Het lesgeven is de kern van ons werk. De pedagogisch-didactische visie van school is zichtbaar in het dagelijks handelen van de leerkrachten. Er wordt een pedagogisch en didactisch passend, stimulerend en veilig leerklimaat gecreëerd. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van leerlingen en werken handelingsgericht. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische aandachtspunten zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische werkhouding, reflecterend vermogen en samenwerking.

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
Naast intensieve begeleiding/ontwikkeling op het gebied van de kernvakken is er veel aandacht voor de brede ontwikkeling van het ondernemende kind. We streven altijd naar een balans tussen resultaat en proces, waarbij het welbevinden en de autonomie van de leerling centraal staat.

Binnen onze werkwijze vanuit 'Denk Durf Doe' krijgt iedereen de ruimte die hij/zij aan kan. Hierdoor kunnen de leerkrachten zich concentreren op leerlingen die dat extra zetje nodig hebben. Overigens zijn deze verschillen in ontwikkeling niet bij alle vaardigheden gelijk. Ieder kind is excellent op zijn of haar gebied. Daar houden we rekening mee. Hierdoor blijft de groep als samenwerkende eenheid in takt en weten de kinderen dat iedereen zijn waarde heeft en bijdraagt aan het groepsresultaat.