Stage lopen


Maak kennis met het vak
Als stagiaire maak je kennis met alle facetten van het vak. Ook kun je laten zien wie je bent en wat je allemaal in je mars hebt. Veel van onze collega’s hebben, voordat ze bij Bijeen in dienst kwamen, stage gelopen op onze scholen. 

Veel verschillende scholen
Alle 13 scholen van Bijeen laten jaarlijks weten hoeveel stageplekken ze in het komend schooljaar beschikbaar stellen. De variatie is groot, want we hebben kleine dorpsscholen, een brede school, scholen in nieuwbouwwijken en scholen in achterstandswijken. En iedere school heeft een eigen specifieke missie en visie.

Stagebegeleider van Bijeen
De stagecoördinator van Bijeen begeleidt pabo-studenten en is het centrale aanspreekpunt voor de studenten en de stagescholen. De stagecoördinator begeleidt ook de mentoren van de studenten die in studiejaar 1 en 2 zitten van de pabo. De pabo in Meppel voert deze taak uit wanneer het om de studiejaren 3 en 4 gaat. De stagecoördinator brengt ook talentvolle studenten onder de aandacht van Bijeen.

Plaatsing van stagiaires
Alle studenten van mbo- en hbo scholen die een onderwijs gerelateerde dagopleiding volgen zijn welkom, ook deeltijd studenten. Plaatsing op één van onze scholen gaat in overleg met de stagecoördinatoren van Bijeen en de pabo of mbo-school. In principe loop je elk jaar op een andere school stage.

Lio-stages
Na het derde jaar pabo kunnen studenten solliciteren op een lio-plek. De scholen formuleren hiervoor onderzoeksopdrachten voor 4e-jaars studenten. Plaatsing geschiedt ook in het vierde studiejaar via de stagecoördinator van Bijeen. 

Meer informatie
Lees het stagereglement of stuur je vraag naar onze stagecoördinator Sanne Leuninge (stage@bijeen-hoogeveen.nl).

Stagiares die al een stageplaats hebben op een van onze scholen kunnen hier de volgende formulieren downloaden:
Formulier aanmelding stagiaires en aanvraag stagevergoeding
Formulier loonheffing